Selfie Automaton

Romanian Pavilion
15th International Architecture Exhibition
La Biennale di Venezia

Foto © Dacian Groza

O imagine de arhivă celebră din 1977 îl prezintă pe Nicolae Ceaușescu inspectând o machetă de mari dimensiuni a viitorului București, de pe un pod mobil, în timp ce dă indicații arhitectului. Conjunctura politică s-a schimbat, dar metafora persistă și implică intrebări de poziționare. Sunt deciziile în continuare luate de pe un pod mobil? Și unde se situează fiecare dintre noi, prin acțiunile sale particulare, în raport cu acest “pod mobil”?

Expoziția dezvoltă această problemă de poziționare, prin intermediul a 6 automate mecanice. Vizitatorul este invitat să schimbe rolul pasiv contemplativ, pentru unul participativ, acela de a pune în mișcare instalațiile, și este plasat în relații spațiale diferite cu personaje stereotipice (întruchipate în marionete), de la cea de observator de la distanță, la parte dintr-un întreg sau în opoziție.

Automatele mecanice*, mașini care execută o gamă de funcții în baza unui set predeterminat de instrucțiuni codate, sunt cunoscute în istorie ca și obiecte de divertisment dar în același timp precursoare ale automatizării. Prin folosirea acestui tip de instalații, proiectul propune, în forma unui spectacol critic, un autoportret alternativ.

* există cel puțin un exemplu relevant în acest sens, ca și cel al lui Vaucanson, cunoscut atât pentru “Rața care digeră” cât și pentru una dintre primele războaie de țesut automatizate